Tag: công việc

Hội nghị cấp Bộ trưởng Lao động và Giáo dục ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay

Hội nghị cấp Bộ trưởng Lao động và Giáo dục ASEAN về Phát...

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại Hà Nội, Hội nghị cấp Bộ trưởng Lao động và Giáo...