Tag: Cộng đồng Văn hóa - Xã hội

icon Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về giá trị chung của cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

"Với mục tiêu cơ bản là góp phần xây dựng tình đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa...

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 16

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần...

Chủ tịch SOCA đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của SOC-COM trong việc...

Tổng kết về Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025

Tổng kết về Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể...

Sáng ngày 6/10/2020, tại Hà Nội, Hội nghị Tổng kết về Đánh giá giữa lỳ thực hiện...