Tag: cộng đồng kỹ thuật số

Hội nghị SOMRI-19: Thúc đẩy cộng đồng kỹ thuật số ASEAN vì lợi ích của mọi người dân

Hội nghị SOMRI-19: Thúc đẩy cộng đồng kỹ thuật số ASEAN...

Thái Lan hôm 19/5 đã chủ trì tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách thông...

icon ASEAN họp bàn về Cộng đồng kỹ thuật số

ASEAN họp bàn về Cộng đồng kỹ thuật số

ASEAN họp bàn về Cộng đồng kỹ thuật số