Tag: Cố vấn an ninh quốc gia

Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020

Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trên...

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’brien hôm 14/11 tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN...