Tag: cơ sở hạ tầng

Lào xác định kinh tế số là nền tảng phát triển trong tương lai

Lào xác định kinh tế số là nền tảng phát triển trong tương...

Chính phủ Lào xác định, kinh tế số là mũi nhọn, nền tảng phát triển trong tương...

ASEAN thảo luận về các ưu tiên trong tương lai đối với cơ sở hạ tầng bền vững

ASEAN thảo luận về các ưu tiên trong tương lai đối với...

Hôm 12/10, Cơ quan thực thi về Cơ sở hạ tầng bền vững (LIB-SI) tổ chức hội thảo...