Tag: cơ sở dịch vụ giải trí

Thái Lan: Các cơ sở dịch vụ giải trí được hoạt động trở lại từ 1/7

Thái Lan: Các cơ sở dịch vụ giải trí được hoạt động trở...

Tất cả các loại hình kinh doanh và hoạt động bị đình chỉ để kiểm soát sự lây lan...