Tag: Cơ quan kiểm soát nhập cư

Singapore thông báo trục trặc kỹ thuật trong cuộc bầu cử Quốc hội

Singapore thông báo trục trặc kỹ thuật trong cuộc bầu cử...

Do lỗi hệ thống của Cơ quan kiểm soát nhập cư, việc nộp đơn của những công dân đang...