Tag: Cơ quan An ninh Hàng hải

Indonesia lên kế hoạch mua mới các tàu tuần duyên lớn

Indonesia lên kế hoạch mua mới các tàu tuần duyên lớn

Cơ quan An ninh Hàng hải (Bakamla) sẽ sớm được chuyển đổi thành lực lượng tuần duyên...