Tag: cơ khí

Việt Nam - Slovenia xúc tiến hợp tác kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực cơ khí

Việt Nam - Slovenia xúc tiến hợp tác kinh doanh và đầu...

Việt Nam và Slovenia có nhiều tiềm năng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí,...