Tag: Cơ chế một cửa

Hơn 1,1 triệu C/O được giải quyết qua Cơ chế một cửa ASEAN

Hơn 1,1 triệu C/O được giải quyết qua Cơ chế một cửa ASEAN

Cùng với việc kết nối 226 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, hoạt...

Sẽ mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia

Sẽ mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quý 1/2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải...