Tag: Chuyến bay đầu tiên đi châu Âu thử nghiệm 'hộ chiếu sức khỏe điện tử'

Chuyến bay đầu tiên đi châu Âu thử nghiệm 'hộ chiếu sức khỏe điện tử'

Chuyến bay đầu tiên đi châu Âu thử nghiệm 'hộ chiếu sức...

Việc các chuyến bay thử nghiệm liên tiếp đạt kết quả tích cực được nhìn nhận là...