Tag: Chu tich va Thong Thu ky Lien Hop Quoc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch và...

Tại các cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng...