Tag: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chung tay bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19

Chung tay bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng AIPA 41 và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ngày 30/3,...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tân Đại sứ Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tân Đại sứ Lào

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với năng lực và bề dày kinh nghiệm của mình,...