Tag: Chủ tịch Ngân hàng Muamalat Malaysia\

"Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết"

"Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết"

Tiến sỹ Munir Majid, Chủ tịch Ngân hàng Muamalat Malaysia, khẳng định Việt Nam là...