Tag: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga

Hội nghị lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN-Trung Quốc

Hội nghị lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN-Trung...

Các nước ASEAN, bằng nhiều cách khác nhau, đã hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế...