Tag: Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith được tiếp đón theo nghi lễ Hoàng gia...