Tag: Chủ tịch Đại hội đồng LHQ

Việt Nam chủ trì đối thoại giữa ASEAN và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ

Việt Nam chủ trì đối thoại giữa ASEAN và Chủ tịch Đại hội...

Cuộc họp nhằm trao đổi về các ưu tiên của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc trong...