Tag: Chủ tịch ASEAN 2020

Hội nghị tham vấn chung ASEAN: Ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam

Hội nghị tham vấn chung ASEAN: Ủng hộ các sáng kiến của...

Tại hội nghị, các nước sẽ chia sẻ khối lượng công việc của Chủ tịch ASEAN 2020 đồng...

Việt Nam chủ trì cuộc họp Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN

Việt Nam chủ trì cuộc họp Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN

Cuộc họp đã thông qua định hướng và các ưu tiên về kết nối của năm Chủ tịch ASEAN...

Liên minh châu Âu khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Liên minh châu Âu khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của...

ASEAN và EU tái khẳng định cam kết mạnh mẽ tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện...

Việt Nam-Singapore tham vấn hoạt động quân sự-quốc phòng ASEAN

Việt Nam-Singapore tham vấn hoạt động quân sự-quốc phòng...

Singapore khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ tất cả trong khả năng có thể để Bộ...

Việt Nam thúc đẩy hoạt động về phụ nữ, hòa bình và an ninh trong ASEAN

Việt Nam thúc đẩy hoạt động về phụ nữ, hòa bình và an ninh...

Ngày 21/1, cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng Điều hành Viện Hòa bình và Hòa giải...

Triển vọng chiến lược ASEAN - điểm nhấn của WEF lần thứ 50

Triển vọng chiến lược ASEAN - điểm nhấn của WEF lần thứ...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nêu bật thông điệp về chủ đề, ưu tiên nghị sự của...