Tag: Chủ tịch ASEAN

ASEAN gắn kết, chủ động

ASEAN gắn kết, chủ động

Năm 2020 Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Với chủ đề “ASEAN gắn kết và...

4 Thượng nghị sỹ hoan nghênh Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN

4 Thượng nghị sỹ hoan nghênh Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN

4 Thượng nghị sỹ Mỹ ngày 15/1 đã ra tuyên bố chung hoan nghênh Việt Nam nắm giữ...