Tag: chính sách hướng Đông

Ấn Độ điều chỉnh chính sách, tăng cường gắn kết với ASEAN

Ấn Độ điều chỉnh chính sách, tăng cường gắn kết với ASEAN

Để tăng cường ảnh hưởng, gia tăng gắn kết với ASEAN, Ấn Độ đang có những điều chỉnh...