Tag: Chính quyền Phnom Penh xác nhận tình hình dịch có thuyên giảm

 Chính quyền Phnom Penh xác nhận tình hình dịch có thuyên giảm

Chính quyền Phnom Penh xác nhận tình hình dịch có thuyên...

Ngày 25/7, tình hình dịch COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh có dấu hiệu giảm bớt, với...