Tag: Chính phủ Lào cấm sử dụng vaccine COVID-19 cho mục đích thương mại

Lào cấm sử dụng vaccine COVID-19 cho mục đích thương mại

Lào cấm sử dụng vaccine COVID-19 cho mục đích thương mại

Chính phủ Lào cấm các tổ chức tư nhân mua vaccine COVID-19 để tránh việc tiếp cận...