Tag: Chính phủ Lào

Chính phủ Lào đề nghị Quốc hội hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020

Chính phủ Lào đề nghị Quốc hội hạ mục tiêu tăng trưởng...

Chính phủ Lào đã đề nghị Quốc hội nước này chuẩn thuận đề xuất hạ mục tiêu tăng...

Chính phủ Lào tạo điều kiện cho công dân Việt Nam về nước

Chính phủ Lào tạo điều kiện cho công dân Việt Nam về nước

Các cơ quan chức năng của Lào đã nhất trí cho phép công dân Việt Nam đang sinh sống,...

Lào gia hạn giãn cách xã hội, Campuchia nhận thiết bị xét nghiệm nhanh

Lào gia hạn giãn cách xã hội, Campuchia nhận thiết bị xét...

Chính phủ Lào đã quyết định kéo dài hiệu lực của Chỉ thị 06/TTg về phòng, chống...