Tag: chiến thắng Điện Biên Phủ

Báo chí Lào ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam

Báo chí Lào ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân...

Bài viết trên tờ Pathetlao nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi vào lịch...