Tag: chiến dịch

Dịch COVID-19: Chiến dịch ''Bảo vệ bố mẹ'' thiết thực tại Thái Lan

Dịch COVID-19: Chiến dịch ''Bảo vệ bố mẹ'' thiết thực tại...

Trong chiến dịch “Bảo vệ bố mẹ,” Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi thanh niên hạn chế tiếp...