Tag: Chiang Mai

ASEAN CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ VĂN HÓA PHÒNG CHỐNG

ASEAN CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ VĂN HÓA PHÒNG CHỐNG

Các quan chức cấp cao từ Công đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC) đã gặp nhau tại Chiang...