Tag: chia sẻ

Việt Nam-Italy chung tay chống dịch Covid-19: Tinh thần sẵn sàng sẻ chia lúc gian khó

Việt Nam-Italy chung tay chống dịch Covid-19: Tinh thần...

Thời gian qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam đã tham gia quyên góp,...