Tag: Chỉ số niềm tin tiêu dùng

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Thái Lan xuống mức thấp nhất 21 năm qua

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Thái Lan xuống mức thấp nhất...

Chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm do người dân vẫn lo ngại về tăng trưởng kinh tế yếu...