Tag: chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 43 năm hành trình đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 43 năm hành trình đánh đổ chế độ diệt...

Phó Thủ tướng Tea Banh nhấn mạnh, ngày 20/6/1977 đã trở thành bước ngoặt lịch sử,...