Tag: Cầu hữu nghị

Cầu hữu nghị Thái Lan-Lào số 3 đóng cửa từ đêm 22/3 do dịch COVID-19

Cầu hữu nghị Thái Lan-Lào số 3 đóng cửa từ đêm 22/3 do...

Sau khi lệnh đóng cửa có hiệu lực, người dân thuộc tất cả các quốc tịch sẽ không...