Tag: cấp Thứ trưởng Ngoại giao

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thái...

Việt Nam-Thái Lan nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời...