Tag: cảng biển nước sâu

Campuchia dự định xây cảng biển nước sâu tại tỉnh Koh Kong

Campuchia dự định xây cảng biển nước sâu tại tỉnh Koh Kong

Tỉnh Koh Kong, một trong bốn tỉnh duyên hải của Campuchia, trước đây, muốn tới được...