Tag: Campuchia-Trung Quốc

Campuchia-Trung Quốc khởi động diễn tập thường niên “Rồng vàng 2020”

Campuchia-Trung Quốc khởi động diễn tập thường niên “Rồng...

Cuộc diễn tập “Rồng vàng 2020” có khoảng 2.200 quân nhân tham gia với chủ đề “Chống...