Tag: Campuchia dự kiến xuất khẩu thùng dầu đầu tiên vào cuối tháng 5

Campuchia dự kiến xuất khẩu thùng dầu đầu tiên vào cuối tháng 5

Campuchia dự kiến xuất khẩu thùng dầu đầu tiên vào cuối...

Theo kế hoạch, công ty Năng lượng Kris Energy sẽ mang những giọt dầu đầu tiên trong...