Tag: các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tuyên bố về Tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á

Tuyên bố về Tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định...

Đây là lần đầu tiên các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố riêng về chủ đề hòa...