Tag: ca nhiễm thứ 54

Lào khẩn cấp truy tìm người tiếp xúc gần bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 54

Lào khẩn cấp truy tìm người tiếp xúc gần bệnh nhân mắc...

Lào vừa phát hiện thêm một trường hợp nhiễm mới Covid-19 (ca nhiễm thứ 54) là đối...