Tag: ca ngợi

WHO ca ngợi nỗ lực chống Covid-19 của Việt Nam

WHO ca ngợi nỗ lực chống Covid-19 của Việt Nam

Việt Nam ứng phó hiệu quả với Covid-19 nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và...

Báo chí Indonesia ca ngợi biện pháp chống Covid-19 hiệu quả của Việt Nam

Báo chí Indonesia ca ngợi biện pháp chống Covid-19 hiệu...

Phát ngôn chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19 cho rằng, Indonesia cần học...