Tag: Bun Pi May

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền...

Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chôl Chnăm Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư...