Tag: Bogor

Indonesia kéo dài lệnh phong tỏa tại ba thành phố lớn

Indonesia kéo dài lệnh phong tỏa tại ba thành phố lớn

Chính quyền tỉnh Tây Java của Indonesia đã quyết định kéo dài các hạn chế xã hội...