Tag: BofA Global Research

Gần 21 triệu lao động ở các nước ASEAN-6 sẽ mất việc làm do COVID-19

Gần 21 triệu lao động ở các nước ASEAN-6 sẽ mất việc làm...

Ước tính, khoảng 7% số lao động (khoảng 20,7 triệu người) ở các nước ASEAN-6 (gồm...