Tag: Bộ trưởng Tài chính Philippines

Philippines: Nguồn tài chính ứng phó với dịch COVID-19 hạn chế

Philippines: Nguồn tài chính ứng phó với dịch COVID-19...

Bộ trưởng Tài chính Philippines cho hay Chính phủ Philippines vẫn đang có đủ nguồn...