Tag: Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Việt Nam coi trọng và ưu tiên tăng cường hợp tác với Campuchia

Việt Nam coi trọng và ưu tiên tăng cường hợp tác với Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ...

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại...

Hội nghị hẹp lần này là cuộc gặp đầu tiên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong...

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động...

Vừa là Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên...