Tag: Bộ trưởng kinh tế

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thống nhất không tạo thêm rào cản kỹ thuật

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thống nhất không tạo thêm rào...

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, các Bộ trưởng ASEAN cam kết sẽ không...

icon Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua 12 đề xuất của Việt Nam

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua 12 đề xuất...

Ngày 10/3, tại Đà Nẵng, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26 đã thông...

icon Tuyên bố Bộ trưởng kinh tế Asean ứng phó với COVID-19

Tuyên bố Bộ trưởng kinh tế Asean ứng phó với COVID-19

Chiều 11/3, tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị hẹp Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN

Đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN

Ngày 10/3, Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN họp với Hội đồng tư vấn...