Tag: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Tăng sức mạnh nội khối, nâng cao vai trò của Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Tăng sức mạnh nội khối, nâng cao vai trò của Cộng đồng...

Mục tiêu trong năm 2020 là kết hợp giữa những mục tiêu dài hạn, bao gồm chiến lược...

ASEAN 2020: Hội nghị AEM 52 bàn thảo nhiều nội dung quan trọng

ASEAN 2020: Hội nghị AEM 52 bàn thảo nhiều nội dung quan...

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 (AEM 52) đã...

Hợp tác kinh tế: Một trong 3 trụ cột chính trong hợp tác Việt Nam - ASEAN

Hợp tác kinh tế: Một trong 3 trụ cột chính trong hợp tác...

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)....