Tag: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Những hoạt động của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Lào

Những hoạt động của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Lào

Đại tướng Tô Lâm đã tới đặt hoa tại tượng đài Liên minh chiến đấu Lào-Việt, thăm...