Tag: Bộ Tổng Tham mưu

Hội nghị trực tuyến Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 21

Hội nghị trực tuyến Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần...

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 21 (ACAMM-21) tổ chức theo hình...