Tag: Bộ Thương mại Thái Lan

Bộ Thương mại Thái Lan thúc đẩy thông qua đề xuất tham gia CPTPP

Bộ Thương mại Thái Lan thúc đẩy thông qua đề xuất tham...

Vụ trưởng Vụ Đàm phán Thương mại nhận xét nếu Thái Lan không tham gia CPTPP, nước...

Xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang Thái Lan tăng 115% trong quý 1

Xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang Thái Lan tăng 115%...

Theo Bộ Thương mại Thái Lan,trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng...