Tag: Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào...

Ngày 17/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19...

Bộ Quốc phòng Indonesia cấm sử dụng Zoom do lo ngại an ninh

Bộ Quốc phòng Indonesia cấm sử dụng Zoom do lo ngại an...

Theo Bộ Quốc phòng Indonesia, Zoom được cho là tự động gửi báo cáo tới các máy chủ...

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử chuyên gia y tế giúp Lào chống COVID-19

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử chuyên gia y tế giúp Lào chống...

Cùng với sự giúp đỡ bước đầu này, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ chia...