Tag: Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN

Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc tổ chức Hội nghị Cấp cao...

Do dịch COVID-19, Việt Nam đang tham vấn các quốc gia thành viên ASEAN và các đối...

Việt Nam thúc đẩy nỗ lực chung của ASEAN nhằm ứng phó với dịch nCoV

Việt Nam thúc đẩy nỗ lực chung của ASEAN nhằm ứng phó với...

Với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ động đề xuất và thúc đẩy các nỗ lực...