Tag: Bộ Công an Lào

Bế giảng lớp học tiếng Việt cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an Lào

Bế giảng lớp học tiếng Việt cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Công...

Sau 8 tháng học tập, tất cả 17 học viên, là cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an Lào, đã...